در حال بارگذاری ...
شنبه 5 اسفند 1396

اربعین

اربعین

بار دگر رسید اربعین              جوش زند خون حسین از زمین

شد چهلم روز عزای حسین      جان جهان باد فدای حسین

نظرات کاربران