در حال بارگذاری ...
شنبه 29 دی 1397
  • اربعین

    اربعین

    بار دگر رسید اربعین              جوش زند خون حسین از زمین

    شد چهلم روز عزای حسین      جان جهان باد فدای حسین

    نظرات کاربران