در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 آبان 1398
 • نکات مهم در مورد انتخاب واحد اینترنتی

  نکات مهم در مورد انتخاب واحد اینترنتی

   انتخاب واحد فقط اینترنتی بوده و به هیچ  عنوان آموزش انتخاب واحد حضوری انجام نمی دهد
  دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد اینترنتی نشوند  می بایست نیمسال مهر را مرخصی بگیرند.

  برای دانشجویان ترم اول(ورودی جدید) آموزشکده انتخاب واحد خواهد نمود و نیاز به انتخاب واحد اینترنتی ندارند

  1- دانشجو موظف به رعایت حد نصاب حداقل 12 واحد و حداکثر20 واحد درسی می باشد. در صورت انتخاب دروس زیر 12 واحد ترم محسوب نشده و دروس دانشجو در آن ترم حذف می گردد؛ همچنین سقف واحد های دانشجویان ممتاز که معدل آنه بالاتر از ۱۷ باشد 24 واحد می باشد
   
  2- دانشجویان مشروط مجاز به انتخاب حداقل  12 واحد و حداکثر14 واحد درسی خواهند بود.
   
  3- دانشجویان ترم آخر که فقط 24 واحد باقیمانده داشته باشند و با این تعداد فارغ التحصیل میگردند میتوانند همه 24 واحد را اخذ نمایند.
   
  4-  رعایت پیش نیاز وهمنیاز دروس ضروری بوده  و در صورت عدم رعایت، آن دروس حذف خواهد شد و حد نصاب 50 واحد گذرانیده جهت اخذ دروس کارآموزی و پروژه  ضروری می باشد

  5- مجوزمالی جهت انتخاب واحد دانشجویان شبانه با تسویه حساب کامل بدهی قبل وپرداخت شهریه ثابت به صورت علی الحساب ازطریق اینترنت صادرمی گردد.
   
  6- غیبت در جلسات درس دو هفته اول ترم، به هر دلیل مجاز نبوده و در صورت پیش آمد جزء  غیبت دانشجو محسوب می شود.
   
  7- دانشجویان باید در موقع انتخاب واحد به روز و ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم دقت و توجه کافی داشته تا با مشکل مواجه نشوند.
   
  8- دانشجویان میهمان آمده می توانند به صورت اینترنتی در زمان اعلام شده فوق انتخاب واحد نمایند.

  9- دانشجویان میهمان رفته در ترم قبل باید نمرات دروس خود را تا قبل از زمان انتخاب واحد به اداره آموزش تحویل داده و ثبت نمایند در غیراینصورت مجاز به انتخاب دروس بعدی نخواهند بود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.
   
  اخبار رسمی آموزشکده دختران اقلید در این کانال قرار خواهد گرفت
  لطفا دوستان خود را دعوت کنید
  https://telegram.me/khabareghlid
   
  اداره آموزش
  آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اقلید

  آموزشکده دختران اقلید
  اخبار رسمی آموزشکده دختران اقلید در این کانال قرار خواهد گرفت
  دوستان خود را دعوت کنید

  نظرات کاربران