در حال بارگذاری ...

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی میهمان می رساند نظر به فعال شدن سایت سامانه سماد از تاریخ 97/02/26  لغایت 97/03/18 در صورت واجد شرایط بودن از این سامانه به آدرس ذیل اقدام نمایید

 

آدرس سامانه :www.samad.tvu.ac.ir

 

ضمنا بازه ثبت در خواست برای دوره تابستان از روز یکشنبه مورخ 1397/04/17 لغایت روز چهارشنبه 1397/06/07 فعال خواهد بود

نظرات کاربران