در حال بارگذاری ...
شنبه 30 شهریور 1398
  • تصویب آیین نامه شورای برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای

    آیین نامه شورای برنامه ریزی  آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای تصویب شد

    نظرات کاربران