در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 آبان 1398
  • ثبت اطلاعات دانش آموختگان در سامانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

    نظر به ضرورت و اهمیت رصد دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان یک منبع قابل اطمینان برای تصمیم گیری در حوزه های مختلف و به منظور استفاده از نظرات و تجربیات آنها در بهبود ارتباط با بازار کار و ایجاد شرایطی که منجر به تضمین فرصت های شغلی برای دانش آموختگان در آینده خواهد شد، از دانش آموختگان عزیز دعوت می شود با ورود به سامانه پیمایش دانش آموختگان موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (لینک زیر) نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

     

    https://irphe.ac.ir/tvu

    نظرات کاربران